Cenová ponuka

Vypracujeme Vám cenovú ponuku

Podklady k vypracovaniu cenovej ponuky:

1. Názov Vašej spoločnosti alebo organizácie
2. Stručný opis činnosti Vašej spoločnosti alebo organizácie + prostredie (rizikové, prašné, vysoké teploty, nebezpečné jedovaté látky atď.)
3. Počet zamestnancov
4. Opis Vašich priestorov (nájom, vlastníctvo, opis priestorov a cca m2, hasiace zariadenia - hasiace prístroje, hydranty, EPS, SHZ, produkcia odpadov atď.)

 


Parse error: syntax error, unexpected T_STATIC in /nfsmnt/hosting2_2/f/8/f887d72a-17a6-4182-8e63-62fcde50e63c/envibozpo.sk/web/sites/all/modules/form_builder/form_builder.classes.inc on line 24