Cenová ponuka

Vypracujeme Vám cenovú ponuku

Podklady k vypracovaniu cenovej ponuky:

1. Názov Vašej spoločnosti alebo organizácie
2. Stručný opis činnosti Vašej spoločnosti alebo organizácie + prostredie (rizikové, prašné, vysoké teploty, nebezpečné jedovaté látky atď.)
3. Počet zamestnancov
4. Opis Vašich priestorov (nájom, vlastníctvo, opis priestorov a cca m2, hasiace zariadenia - hasiace prístroje, hydranty, EPS, SHZ, produkcia odpadov atď.)